Servei de Suport a l'Autonomia en la Pròpia Llar

Servei de Suport a l’Autonomia en la Pròpia Llar (SSAPLL) per Persones amb Discapacitat Intel·lectual

Potenciant la resposta a les finalitats de l’entitat, es desenvolupa el Projecte de Servei de Suport a l’Autonomia en la Pròpia Llar (SSAPLL) de l’Associació Centre Resort, que va dirigit a Persones amb Discapacitat Intel·lectual que opten a viure en un habitatge propi, de lloguer o aliè, si és de l’Entitat i l’ha posat a disposició del servei, soles, en parella o amb altres persones, de manera autogestionada i independent, prestant-los el suport personal necessari per promoure’n la seva integració social.

Té per Objectiu General del Servei, afavorir la màxima independència, autonomia personal i social de les persones beneficiaries en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com en l’assoliment de la plena inclusió en la comunitat.

Per realitzar l’acompliment de l’objectiu general del servei, es facilita i promou la participació de les persones amb discapacitat intel·lectual en definir les seves línies base individuals de necessitats de Suport, tenint en compte els seus desitjos i voluntats, per, després conjuntament amb ells, adaptar el funcionament del servei per tal assoliment.


Servei de Suport a l’Autonomia en la Pròpia Llar (SSAPLL) per a Persones amb Discapacitat Derivada de Malaltia Mental


El Servei de Suport a l’Autonomia en la Pròpia Llar (SSAPLL) per a Persones amb Discapacitat Derivada de Malaltia Mental s’emmarca dins el Projecte General del Centre Resort.

Entitat d’iniciativa social i sense ànim de lucre que té com a activitat principal l’elaboració i execució de projectes terapèutics i educatius dins d’una comunitat terapèutica multidisciplinar.

Per aconseguir les seves finalitats, Centre Resort realitza les activitats següents:

  1. La integració social.
  2. La Plena Inserció o la defensa de les persones més vulnerables, o col·lectius amb dificultats especials d’integració o afectades per qualsevol classe d’exclusió social o limitació de llurs drets socials.
  3. El recurs i satisfacció de les necessitats socials i educatives no ateses.
  4. El recurs per a la millora del desenvolupament físic, psíquic i social de les Persones.
  5. Teràpies per a Persones que presentin dificultats físiques, psíquiques o mentals d’aprenentatge o amb diversos trastorns.
  6. Estades adreçades a adults amb necessitats especials.
  7. La integració laboral.


Potenciant la resposta a les finalitats de l’entitat, es desenvolupa el Projecte de Servei de Suport a l’Autonomia en la Pròpia Llar (SSAPLL) del Centre Resort, que va dirigit a Persones amb Discapacitat Derivada de Malaltia Mental que opten a viure en un habitatge propi, de lloguer o aliè, si és de l’Entitat i l’ha posat a disposició del servei, soles, en parella o amb altres persones, de manera autogestionada i independent, prestant-los el suport personal necessari per promoure’n la seva integració social.

Té per Objectiu General del Servei, afavorir la màxima independència, autonomia personal i social de les persones beneficiaries en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com en l’assoliment de la plena inclusió en la comunitat.


El Centre Resort donarà cobertura a les Persones amb Discapacitat Derivada de Malaltia Mental en qualsevol població catalana i que acompleixin els requisits del Servei i, principalment, que aquestes escollin de forma voluntària la nostra entitat com a prestadora del Servei.